ผู้ผลิตและจำหน่าย
วงกบประตู, วงกบหน้าต่าง, เหล็กสำเร็จรูป ภายใต้เครื่องหมายการค้า TACO
ผู้แทนจำหน่าย

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
มาตรฐาน มอก.1228-2537, มอก.1228-2549


วันที่ก่อตั้งกิจการ : 30 พฤศจิกายน 2538
ผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง : คุณวิสูตร ธรรมอภิพล, คุณพจนีย์ วิเศษสิทธิ์
ทุนจดทะเบียน : 5,000,000 (เงินสดห้าล้านบาทถ้วน)
พื้นที่ของโรงงาน  : ประมาณ 5 ไร่เศษ
คุณวิสูตร ธรรมอภิพล และ คุณพจนีย์ วิเศษสิทธิ์
ผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท ทำมาทวีผล จำกัดปี 2538 – 2549

เริ่มก่อตั้งบริษัทเมื่อปี 2538 โดยคุณวิสูตร ธรรมอภิพล , คุณพจนีย์ วิเศษสิทธิ์
เริ่มการก่อสร้างตัวอาคารโรงงานและสำนักงานหลังแรกจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า TACO และเริ่มผลิต วงกบเหล็ก วงกบประตู วงกบหน้าต่างเหล็ก TACO อีกทั้งยังเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ครุภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานสากล ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั่วราชอาณาจักรไทยภายใต้เครื่องหมายการค้า TACO และด้วยความทุ่มเทและความสามารถของผู้บริหาร คุณวิสูตร ธรรมอภิพล ที่มีประสบการณ์โดยตรงมากว่า
30 ปี จึงทำให้บริษัท ทำมาทวีผล จำกัด เติบโตและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
ในเวลาไม่นาน

ปี 2549 – 2550

ลงทุนขยายกำลังการผลิตโดยการซื้อที่ดินบริเวณที่ติดกับโรงงานเพิ่มเติมอีกประมาณ 4 ไร่เศษ ลงทุนก็สร้างโรงงาน เพิ่มอีก 2 อาคาร เพื่อเก็บสินค้าและวัตถุดิบ และเป็นพื้นที่ในการผลิตสินค้า นำเข้าและติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติม เพื่อให้ได้คุณภาพงานที่ดีที่สุด รวมทั้งสามารถจัดทำสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ยิ่งขึ้น
ปัจจุบัน
บริษัท ทำมาทวีผล จำกัด ถือเป็นผู้นำทางด้านการผลิตและจัดจำหน่าย วงกบเหล็ก หน้าต่างเหล็ก โครงสร้างเหล็ก เหล็กรูปพรรณ ประตู หน้าต่าง และครุภัณฑ์ของโรงเรียน สถาบันการศึกษาที่ได้รับมาตรฐาน มอก.ต่างๆมากมาย เช่น โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียน ชั้นอนุบาล ไปจนถึงชั้นมัธยมปลาย ฯลฯ อีกมาย ตามแบแปลนของกระทรวงศึกษาธิการ ในราคาที่ถูกที่สุดในประเทศไทย และเรายังมุ่งเน้น สร้างสรรค์พัฒนาสินค้าอย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมกับการตอบแทนและคืนกำไรให้กับสังคมไปพร้อมๆกัน