บริการผลิตสินค้าตามสั่ง
Made to order Service

เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าที่ดีมี คุณภาพ เราจึงใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต
เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ คุณภาพเยี่ยม มาตรฐาน มอก.

พิถีพิถันทุกกระบวนการผลิตกับสินค้าทุกๆ ชิ้น
ตั้งแต่การนำ เหล็กมาประกอบ การเชื่อมเหล็ก
และนำมาผ่านกระบวนการล้าง พ่นสี อบสี
และอบแห้งด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย
สะดวกรวดเร็วรวมถึงระบบตรวจ สอบคุณภาพ
สินค้าก่อนส่งถึงมือลูกค้าเพื่อมั่นใจว่าลูกค้า
จะได้รับสินค้าดีมีคุณภาพ มาตรฐาน จาก
บริษัท ทำมาทวีผล จำกัด
ด้วยคลังสินค้าขนาดใหญ่
จึงมีพื้นที่ในการเก็บสินค้ามากมาย
และทางเราใช้ระบบ Just in time ซึ่งเป็น
ระบบการส่งมอบ วัตถุดิบ สินค้าหรือ
บริการมาถึงผู้ใช้ในเวลาที่ต้องการและจำนวน
ที่ต้องการใช้ ทำให้สินค้าของเรา สามารถ order
และรับสินค้าได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วและ
มีบริการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าถึงที่นอกจากนี้
ลูกค้ายังสามารถมารับสินค้าจากคลังสินค้าของ
ทำมาทวีผลโดยตรงได้อีกด้วย
สนใจติดต่อ
โทรศัพท์ : (034) 222-904-5
แฟกซ์ : (034) 324-103
อีเมล์ : TACO-54@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.taco.co.th