วงกบ


วงกบแบบที่ 1


วงกบแบบที่ 2


วงกบแบบที่ 3


วงกบแบบที่ 4

วงกบหน้าต่างเหล็กสำเร็จรูป

อาคารเรียน สปช. 101/26 (3 ห้องเรียน)
อาคารเรียน สปช. 102/26 (2, 3, 4, 5, 6 ห้องเรียน)
อาคารเรียน สปช. 103/26 (2, 3, 4, 5, 6 ห้องเรียน)
อาคารเรียน สปช. 104/26 (2, 3, 4, 5, 6 ห้องเรียน)
อาคารเรียน สปช. 105/29 (ขนาด 4 ห้องเรียน)
อาคารเรียน สปช. 105/29 (ขนาด 10 ห้องเรียน บน 5 ห้อง ล่าง 5 ห้อง)
อาคารเรียน สปช. 105/29 (ขนาด 8 ห้องเรียน บน 4 ห้อง ล่าง 4 ห้อง)
อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง (ขนาด 4 ห้องเรียน)
อาคารเรียน สปช. 2/28 (2, 12, 15, 18 ห้องเรียน)
อาคารโรงฝึก สปช. 201/26
อาคารโรงฝึก สปช. 202/26
อาคารโรงฝึก สปช. 203/26
อาคารโรงฝึก สปช. 204/26
อาคารเรียน กรมสามัญศึกษา 108 ล./30
อาคารเรียน กรมสามัญศึกษา 216 ล. (ปรับปรุง 29)
อาคารเรียน กรมสามัญศึกษา 216 (ปรับปรุง 46)
อาคารเรียน กรมสามัญศึกษา 216 ล. (ทรงไทย)
อาคารเรียน กรมสามัญศึกษา 216 พ. (ทรงไทย)
อาคารเรียน กรมสามัญศึกษา 324 ล.
อาคารเรียน กรมสามัญศึกษา 424 ล. พิเศษ
อาคาร หอประชุม 101 ล. พิเศษ
อาคาร 100/27
อาคาร เรียนแบบพิเศษ 7 ชั้น
อาคาร เรียนปฏิบัติการวิชาพื้นฐาน 4 ชั้น
อาคาร ปฏิบัติการเครื่องกล มหาวิทยาลัย
อาคาร เรียน 9 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อาคาร เรียนชั่วคราว มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อาคาร ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อาคาร เรียนและปฏิบัติการอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อาคาร วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
อาคาร วิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวะศึกษา
อาคาร สำนักงานสรรพกรจังหวัด
อาคาร สำนักงานขนส่งจังหวัด
อาคาร โรงเก็บพัสดุ โครงการศูนย์ราชการ จังหวัด
อาคาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
อาคาร หอพักพยาบาล 10 ครอบครัว (20 ห้อง)
อาคาร ที่ทำการกองบังคับการตำรวจนครบาล